disclaimer

AANSPRAKELIJKHEID

AP Dierfysiotherapie is niet aansprakelijk voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Evenmin kan AP Dierfysiotherapie verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinkt. AP Dierfysiotherapie vrijwaart zich van alle juridische consequenties. 

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website en alle in deze website gebruikte broncode berusten bij AP Dierfysiotherapie en/of haar licentiegevers. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieĆ«n, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AP Dierfysiotherapie. 

INHOUD 
De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciĆ«le doeleinden, onder vermelding van de bron en met schriftelijke toestemming van AP Dierfysiotherapie. Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te gebruiken ten nadele van derden. Indien hier wel sprake van is, kan AP Dierfysiotherapie niet aansprakelijk worden gesteld. AP Dierfysiotherapie behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat AP Dierfysiotherapie dit, schriftelijk dan wel via haar Website, bekend heeft gemaakt. 

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright. 

PRIVACY 
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. 

Lees onze privacy verklaring. 

COOKIES 
Om u meer service te bieden bij het bezoeken van websites maakt deze website gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. 

Daarnaast maken we gebruik van Analytics programma's die ervoor zorgen dat we onze website steeds kunnen verbeteren en deze voor de bezoekers kunnen optimaliseren. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. 

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. 

WIJZIGINGEN DISCLAIMER 
Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. 

ICONEN 
Iconen verkregen via Flaticon en Font-Awesome.


AP Dierfysiotherapie
Geelster 100
7577 GD Oldenzaal

06-13605995
info@apdierfysiotherapie.nl

Contact ons

Erg vakkundig

Vakkundig. Vriendelijk. Recht door zee.

Aanrader

Ik raad alle paarden Anne Pross dierfysiotherapie aan. :)

Goede fysio

Dikke aanrader om je paard door haar na te laten kijken en te laten behandelen.

Vriendelijke fysio

Neemt de tijd en luistert naar je verhaal.

Echt een topper!

2 weken terug heeft mijn merrie een behandeling van Anne gehad en ze is nu lekker los en veel fijner te rijden.

4.80/5